Fundamentele versterkertechniek met elektronenbuizen


Fundamentele versterkertechniek met elektronenbuizen is de titel van het nieuwste Elektor buizenboek. Dit indrukwekkende boekwerk telt meer dan 800 bladzijden met alle ins en outs betreffende elektronenbuizen.

Het eerste dat opvalt aan het boek is de omvang. Het boek telt meer dan 800 bladzijden en gaat heel diep in op de materie. Niet alleen elektronische schakelingen worden behandeld maar ook de natuurkundige facetten van elektronenbuizen. Alle theorie wordt gestaafd met berekeningen en duidelijke grafieken.Het boek begint met een inleiding en een uitleg over elektronenemissie. Vervolgens worden verschillende typen buizen en hun toepassingen besproken zoals een diode voor gelijkrichting, een triode voor versterking, schakelingen met tetrodes en eindversterking met een penthode. In de hoofdstukken over de verschillende typen buizen wordt niet alleen ingegaan op schakelingen of toepassingen maar alle mogelijke theorie wordt ook uitgelegd. De theorethische beweringen worden goed onderbouwd met formules. Het voordeel van deze formules is dat de lezer zelf aan de slag kan gaan met buizen en redelijk kan voorspellen wat hem te wachten staat.

Na de verschillende typen buizen gaat het boek verder met onderwerpen als frequentieafhankelijk gedrag, Niet lineaire vervorming en ruis en tegenkoppeling. Wat weer meteen opvalt bij deze hoofdstukken is hoe diep er op de onderwerpen wordt ingegaan. De schrijver legt alle mogelijke zaken die te maken hebben met het probleemdomein uit. De theorie wordt gestaafd met metingen en er staan opgaven in het boek waarmee de lezer zijn kennis kan testen.

In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het werkelijk bouwen van een versterker. De schrijver geeft tips over hoe een versterker op te bouwen en welke strategie je het beste kun hanteren.

Conclusie

Dit is het meest uitgebreide buizenboek dat ik heb gezien. De schrijver heeft de materie in zeer duidelijke taal uiteengezet en alle theorie wordt gestaafd met metingen en formules. Ondanks de enorme hoeveelheid informatie is de opbouw van het boek zeer goed, er wordt steeds voortgeborduurd op de  opgedane kennis. Fundamentele versterkertechniek met elektronenbuizen zul je niet in 1 avond uitlezen maar wat mij betreft moet elke buizenliefhebber dit boek in de kast hebben staan.

Boek op de elektuur website
ISBN: 978-90-5381-226-6
Omvang: 805 pagina's, 20,5 x 28 cm, Hardcover
auteur: Rudolf Moers

Dit artikel is geplaatst door: rdridder

Home